Water park slides
chương trình văn phòng

trụ sở của công viên nước daxin nằm trong công viên sinh thái công nghệ cao tian, một khu vực văn phòng riêng của chúng tôi có diện tích 1000 m2. Nó bao gồm bộ phận bán hàng, bộ phận nghiên cứu và phát triển, bộ phận thiết kế, bộ phận mua hàng, bộ phận lắp đặt, bộ phận nhân sự, dịch vụ sau bán hàng, bộ phận quản lý và đầu tư công viên nước, v.v.

nói chuyện ngay tư vấn miễn phí
gửi email cho chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu hoặc sử dụng dữ liệu liên lạc của chúng tôi. chúng tôi sẽ rất vui khi trả lời câu hỏi của bạn.